Năng suất chất lượng

Doanh nghiệp

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

(VietQ.vn) - Nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây là mô hình điểm trong thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại doanh nghiệp.

Tin mới Doanh nghiệp 24h

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang