Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

author 14:19 17/05/2022

(VietQ.vn) - Nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây là mô hình điểm trong thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại doanh nghiệp.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam thành lập từ năm 1994 là một trong những công ty thang máy đầu tiên tại Việt Nam chuyên kinh doanh, sản xuất, bảo trì và sửa chữa thang máy.

Trước khi đến tư vấn cho Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam, các chuyên gia của trung tâm Smdec 2 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã tiến hành khảo sát thực trạng và rút ra kết luận: Nhìn chung, các bộ - công nhân viên trong nhà máy đã có nhận thức về TCVN ISO 14001:2010 và các hoạt động bảo vệ môi trường, tuy nhiên, chưa sâu, rộng. Hồ sơ pháp lý liên quan đến môi trường chưa đầy đủ. Chất thải rắn và chất thải nguy hại chưa có nơi chứa phù hợp theo yêu cầu quy định. Chưa có biện pháp quản lý an toàn hóa chất.

Tuy nhiên, nhờ việc xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 nên việc xây dựng và áp dụng ISO 14001:2010 diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây là mô hình điểm trong thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại doanh nghiệp.  

Tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam các chuyên gia đã triển khai áp dụng hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Nhà máy Đức Hòa – KCN Việt Á, Đức Hòa 3, Long An.

Các chuyên gia đã tổ chức khóa đào tạo nhận thức về hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2010 cho Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam toàn thể cán bộ - công nhân viên về khái niệm và quy định quản lý môi trường, các điều khoản của tiêu chuẩn, điều kiện cần và đủ…

Cùng với đó, các chuyên gia đã hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu phù hợp hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2010, với kết quả đã thiết lập và tích hợp được 11 thủ tục dạng văn bản.

Hướng dẫn ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Các công việc thực hiện tai Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam: Xác đinh khía cạnh môi trường có ý nghĩa, thu thập và đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác, lập kế hoạch và thực hiện đo đạc về môi trường, lập kế hoạch và diễn tập một số tình huống khẩn cấp…

Tổ chức một khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ về Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2010 cho 10 cán bộ - công nhân viên. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn đánh giá nội bộ, hướng dẫn xem xét lãnh đạo.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Sau khi thực hiện ISO 14001, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã đạt được một số thành tựu như: Quá trình điều tra xác định các tác động môi trường từ tất cả hoạt động của công ty, công ty đã nhận diện được 36 khía cạnh môi trường và xác định được 8 khía cạnh có ý nghĩa.

Căn cứ vào các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và điều kiện thực tế, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã tiến hành mục tiêu môi trường và kế hoạch hành động để giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty thông qua các buổi tập huấn và đào tạo. Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam cũng đã tiến hành cập nhật và lập danh mục 45 văn bản pháp quy trên website thư viện pháp luật và tiến hành đánh giá sự tuân thủ, xác định một nội dung chưa phù hợp.

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nhận diện được 14 tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và đưa ra các phương pháp ứng phó tương ứng để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và tác động đến môi trường. Song song đó, công ty cũng tiến hành đào tạo, diễn tập cho cán bộ - công nhân viên và người lao động hàng năm, trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ đã nêu trong phương án ứng phó. Thường xuyên kiểm tra, bổ sung, thay thế các thiết bị hỏng, hết hạn sử dụng.

Công ty cũng có kho lưu chứa hóa chất riêng, dán nhãn cảnh báo nguy hiểm, có cửa và khóa riêng, chỉ những người có phận sự mới được ra vào kho.

Công ty cũng đưa ra các quy định và quản lý chất thải. Chất thải nguy hại được gom, phân loại và lưu chứa đúng quy định trước khi giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý.

Chính sách quản lý, bao gồm chính sách môi trường đã được phê duyệt và phổ biến trong toàn công ty đến cán bộ, công nhân viên và người lao động đều hiểu biết và hiểu rõ. Bùn từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy được thu gom, lưu chứa chờ đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý.  

 Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang