Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính

author 06:19 21/04/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Ninh Thuận, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính (PAR Index, PCI...) của tỉnh. Trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu như sau: Tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ quan trung ương đóng tại địa phương;

Tổ chức đào tạo, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan đơn vị đang áp dụng ISO; Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan đơn vị đang áp dụng ISO.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu định kỳ hằng năm (15/10), các cơ quan, đơn vị đang áp dụng ISO báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, phục vụ chấm điểm cải cách hành chính và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 106 cơ quan, đơn vị; Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 13 cơ quan, đơn vị; Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho công chức các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố đang áp dụng ISO;

Tổ chức 07 lớp tập huấn kiến thức về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn thuộc 07 huyện, thành phố; Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022 nhằm kiểm soát hiệu quả, hiệu lực việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tránh lãng phí khi xây dựng nhưng không áp dụng một cách triệt để nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang