Nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT

author 06:22 13/04/2022

(VietQ.vn) - Đặc điểm của nước thải công nghiệp có chứa các thành phần gây ô nhiễm, để kiểm soát nguy cơ, Bộ TN&MT đã quy định các chỉ tiêu chất lượng với nước thải công nghiệp khi xả ra môi trường.

Với tính chất và thành phần phức tạp, nước thải công nghiệp chứa nhiều thành phần nguy hại như các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng… Nếu không được xử lý triệt để trước khi thải ra ngoài môi trường, nước thải công nghiệp có thể gây tác động xấu đến sức khỏe con người, ô nhiễm môi trường. Do đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

QCVN 40:2011/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp ra nguồn tiếp nhận nước thải. Nước thải công nghiệp của một số ngành đặc thù được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng. 

Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung có quy định cụ thể trong QCVN. Đáng chú ý có Asen là 0,05 mg/l; Thuỷ ngân không quá 0,005 mg/l; Tổng xianua không được phép vượt 0,07 mg/l; Chì 0,1 mg/l...

Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải công nghiệp và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

 Doãn Trung

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang