Quản lý khí nhà kính với tiêu chuẩn quốc tế ISO 14097

author 06:17 14/05/2021

(VietQ.vn) - Bao gồm nguyên tắc và yêu cầu đối với việc đánh giá các hoạt động tài chính, đầu tư biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn mới về quản lý khí nhà kính vừa được xuất bản.

Việc hạn chế tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu cần rất nhiều chi phí giảm lượng phát thải khí nhà kính (KNK). Người ta ước tính các khoản đầu tư hàng chục tỷ đô là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu trung lập carbon mà thế giới đã đặt ra.

Tài chính xanh, cụ thể là đầu tư vào các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu, được coi là ứng phó cho vấn đề này. Tuy nhiên, để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, đảm bảo tác động tích cực đến môi trường, điều cần thiết là việc đánh giá những hoạt động tài trợ phải đầy đủ và có thể so sánh theo yêu cầu của các quy định ở ngày càng nhiều quốc gia. Một tiêu chuẩn mới vừa được xuất bản sẽ giúp ích cho điều này.

ISO 14097, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan - Khuôn khổ bao gồm nguyên tắc và yêu cầu đối với việc đánh giá, báo cáo các hoạt động tài chính, đầu tư biến đổi khí hậu, giúp các nhà tài trợ đánh giá, báo cáo hoạt động của họ và đánh giá giá trị đóng góp của họ cho mục tiêu khí hậu. 

Khuôn khổ được xác định bởi tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc, yêu cầu và khuyến nghị cần thiết. Nó dựa trên cách tiếp cận “lý thuyết về sự thay đổi”, nhằm mục đích xác định những gì cần phải làm để có hiệu quả lâu dài. 

ISO 14097 bao gồm tác động của quyết định đầu tư đối với sự tiến triển của phát thải KNK từ nền kinh tế thực, sự tương thích của quyết định đầu tư và tài chính được thực hiện với những lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế cường độ thấp, mục tiêu khí hậu và carbon, rủi ro do các chủ sở hữu thực hiện tài sản tài chính về mặt giá trị tài chính (ví dụ đầu tư vốn, cổ phiếu niêm yết, trái phiếu, các khoản vay) và phát sinh từ các mục tiêu, chính sách về khí hậu. 

Theo ông Massamba Thioye, Giám đốc dự án nhóm chuyên gia ISO chịu trách nhiệm phát triển tiêu chuẩn này, các khoản đầu tư tài chính xanh đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải KNK, thứ hai là tính bền vững và lợi nhuận lâu dài của tài sản tài chính này. 

Ông giải thích: “Các nhà tài trợ có khả năng rút khỏi những hoạt động sử dụng nhiều carbon để quản lý mức độ phơi nhiễm của họ với những rủi ro liên quan đến khí hậu, nhưng trong trường hợp không rút được quy mô lớn, tác động lên phát thải khí nhà kính sẽ bị hạn chế”. 

“Hiệu quả nhất sẽ là thực hiện các hành động thúc đẩy chính sách, đối thoại với những chủ thể ban hành, sử dụng sức ảnh hưởng của họ để thúc đẩy các kế hoạch đầu tư tôn trọng môi trường hơn. Do đó, điều quan trọng là họ có thể đánh giá tác động đối với phát thải KNK của tổ chức mà họ muốn đầu tư. Chìa khóa thành công của tài chính xanh là minh bạch và định giá, hai điều mà tiêu chuẩn này có thể thực hiện được“.

Ông Thioye cũng chịu trách nhiệm về bộ phận giảm thiểu và thích ứng của ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, một đối tác chính của ISO. ISO 14097 là tiêu chuẩn mới nhất trong nhóm tiêu chuẩn ISO mới về tài chính và biến đổi khí hậu. Các tiêu chuẩn khác đang được phát triển, bao gồm bộ tiêu chuẩn ISO 14030 trong tương lai để đánh giá hoạt động môi trường của chứng khoán nợ xanh, ISO 14100 để đánh giá các dự án tài chính xanh và ISO 14093 sẽ kiểm tra các cơ chế tài trợ cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hà My

Mỹ sử dụng hạt nano để tiêu diệt nhiều biến chủng Covid-19(VietQ.vn) - Các nhà nghiên cứu ở Đại học Chicago, Mỹ mới đây đã sử dụng hạt nano để tiêu diệt Covid-19 bên trong cơ thể, sử dụng dưới dạng xịt mũi.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang