Quý 1/2020: Lợi nhuận trước thuế SHB đạt gần 800 tỷ, chất lượng tín dụng ổn định

author 09:06 12/06/2020

(VietQ.vn) - Quý I/2020, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và đa phần thu nhập ngoài lãi giảm mạnh nên lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 780 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 5% so với quý I/2019. Do không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, SHB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 614 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Về khoản nợ dài hạn, tính đến hết quý I/2020, số tiền lên đến 87.333 tỷ đồng; nợ trung hạn là 87.610 tỷ đồng và nợ ngắn hạn lên tới 107.216 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 (từ 265.161 tỷ đồng lên 282.159 tỷ đồng). Riêng các khoản nợ tiềm ẩn, cam kết ngoại bảng tính đến 31/3/2020 ở mức 26.568 tỷ đồng, trong đó, bảo lãnh vay vốn là 135 tỷ đồng; cam kết trong nghiệp vụ LC là 13.066 tỷ đồng; bảo lãnh khác là 13.367 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng SHB đạt 3.077 tỷ đồng.

Trong Quý 4 năm 2019, SHB đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100%. Đây là những khoản nợ xấu SHB đã bán cho VAMC, trong đó có phần lớn là những khoản nợ xấu khi nhận sáp nhập Habubank. Việc SHB hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro 100% nợ xấu bán cho VAMC trước thời hạn còn có ý nghĩa lớn hơn nữa bởi nhờ đó ngân hàng SHB hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Những ngày cuối năm 2019, NHNN chấp thuận cho SHB chia cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017 và 2018 với tỷ lệ 20,9%.

Bên cạnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của SHB luôn đảm bảo và vượt so với tiêu chuẩn quy định của NHNN, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đến 31/12/2019 đạt 11,7%.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. ROE đạt 17,56%.

Bước sang quý I/2020, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của SHB đạt gần 369  nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang