Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

author 16:41 26/07/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư 07/2022/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, mã số QCVN 71:2022/BTNMT.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.

Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản như sau: Hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở mã số QCVN 42:2020/BTNMT; siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; định dạng dữ liệu; quy định về định dạng GML; quy định về định dạng GDB; quy định về định dạng SHP; tổ chức các chủ đề dữ liệu địa lý; danh mục đối tượng địa lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 và Quy định về đơn vị đo sử dụng để xác định giá trị thuộc tính các đối tượng địa lý.

 Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 theo các chủ đề dữ liệu thành phần; Quy định về thu nhận dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; Quy định về chất lượng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; Quy định về trình bày cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; Quy định về quản lý, mục này quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp; Trách nhiệm công bố hợp quy và Phương pháp thử.

Sử dụng các phương pháp, công cụ để trích xuất cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia theo các định dạng quy định để phục vụ kiểm tra. Kiểm tra mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu, danh mục đối tượng địa lý, tệp trình bày dữ liệu, chất lượng dữ liệu, siêu dữ liệu, định dạng trao đổi dữ liệu XML, GML theo các chỉ tiêu kỹ thuật như quy định tại Phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Nếu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật tại Phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này không đáp ứng, kết luận không phù hợp với quy chuẩn.

Ngoài ra, các phụ lục được ban hành kèm theo quy chuẩn gồm: Phụ lục danh mục đối tượng địa lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; thu nhận dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; Chất lượng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; trình bày cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang