Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

author 06:12 19/09/2020

(VietQ.vn) - Vụ Khoa học và Công nghệ vừa có buổi làm việc với Viện Đo lường Việt Nam về định hướng xây dựng Kế hoạch của Bộ Công Thương nhằm triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Bộ Công Thương, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc, thảo luận với Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) về định hướng xây dựng Kế hoạch của Bộ Công Thương nhằm triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đề án 996).

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Vụ Khoa học và Công nghệ và Viện Đo lường Việt Nam.

Tại cuộc họp, ông Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam đã trao đổi về các nội dung cần quan tâm đối với các Bộ, ngành để đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo với nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai Đề án 996. Đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của Bộ Công Thương trong việc xác định các nội dung trọng tâm, lĩnh vực ưu tiên phát triển, phương thức và lộ trình thực hiện trước mắt cũng như kế hoạch trung và dài hạn để thực hiện có hiệu quả đối với các nhiệm vụ đã giao của Đề án 996.

Về phía Bộ Công Thương, ông Đào Trọng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ thay mặt đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 996 đã trao đổi một số điểm chưa rõ về vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát hạ tầng kỹ thuật đo lường đảm bảo thống nhất chung định hướng phát triển từ cấp quốc gia đến cấp bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó khẳng định nhu cầu về phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường ở cấp Bộ nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, quản lý an toàn, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng... song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế thuận lợi cũng đặt ra yêu cầu cấp bách.

Thông qua buổi trao đổi, thảo luận, ông Đào Trọng Cường đánh giá cao vai trò phối hợp của Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và nhất trí về phương hướng triển khai trong thời gian tới, trong đó việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đề nghị Viện Đo lường Việt Nam tiếp tục cho ý kiến góp ý cụ thể đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 996 của Bộ Công Thương.

Căn cứ vào mục tiêu của Đề án 996 cũng như các nội dung phân công thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành, Vụ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 996 đối với ngành Công Thương từ nay đến năm 2030, trong đó dự kiến sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: 

- Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương như năng lượng, điện lực, hóa chất, dầu khí …

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

- Tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ đo lường.

- Nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo.

- Tổ chức triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo.

- Tổ chức tư vấn, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường.

Ông Đào Trọng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc 

Với những nội dung lớn cần triển khai thực hiện như trên, trong thời gian tới, việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như giữa Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trong Bộ Công Thương như các Tổng cục, Cục, Vụ, Tập đoàn, Tổng Công ty, các Viện nghiên cứu đóng vai trò quan trọng để việc triển khai thực hiện Đề án 996 được hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, việc bố trí nguồn lực triển khai thực hiện cũng cần được chú trọng để đảm bảo đạt được các mục tiêu Đề án 996 đã đề ra.

Đẩy mạnh phối hợp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Bộ VHTT&DL(VietQ.vn) - Ngày 25/8/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và thảo luận Kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) năm 2021.

 Vụ Khoa học và Công nghệ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang