Thái Bình: Áp dụng thành công ISO 9001:2008 vào 41 cơ quan hành chính

authorThanh Uyên 12:06 28/09/2016

(VietQ.vn) - Hội nghị sơ kết công tác áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2012-2015 đã được UBND Thái Bình tổ chức.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Theo đó, ngày 22/ 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cùng đại diện các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung báo cáo, các bài tham luận về tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015. Theo đó, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 41/41 các cơ quan thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng HTQLCL trên địa bàn, hiện nay tiếp tục triển khai tại UBND cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của tỉnh Thái Bình trong việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về cải cách hành chính nói chung và đặc biệt nhấn mạnh đánh giá nỗ lực của chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình đã áp dụng tốt HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 nói riêng nhằm tạo ra môi trường thông thoáng đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh ghi nhận kết quả đạt được của Thái Bình trong triển khai Quyết định của Thủ tướng chính phủ về cải cách hành chính

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó chủ tịch UBND, việc triển khai áp dụng HTQLCL thuận lợi và đạt được kết quả trong gia đoạn vừa qua là do có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, vai trò chủ động của Sở KH&CN và Chi cục TCĐLCL trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó còn có sự quyết tâm của thủ trưởng và cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong tỉnh.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cũng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của một số địa phương khác và đề nghị tỉnh Thái Bình cần tập trung để giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện, đầu tiên cần đẩy mạnh và thuyết phục Thủ trưởng CQHCNN sử dụng ISO như một công cụ để quản lý chất lượng công việc của chính cơ quan hành chính nhà nước, gắn hiệu quả việc áp dụng với thi đua khen thưởng; đồng thời đơn giản hóa các quy trình, thủ tục để thuận tiện trong quá trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo sự thay đổi của các VBQPPL; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn; tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất hình thức thi đua khen thưởng cũng như xử lý vi phạm; tiếp tục nâng cao hoạt động của Trung tâm hành chính công; mở rộng phạm vi áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động nội bộ; kết hợp việc áp dụng HTQLCL với công nghệ thông tin.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn; tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất hình thức thi đua khen thưởng cũng như xử lý vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công chức trong quá trình giải quyết công việc; triển khai có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã; Sở KHCN chủ động triển khai, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt.

Theo đó ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết UBND tỉnh Thái Bình đã và đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh thống nhất triển khai theo kế hoạch đã được ban hành, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, bảo đảm thực hiện đúng nội dung và tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 19 về cải cách hành chính: Ghi nhận những kết qủa bước đầu(VietQ.vn) - Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đã được ban hành kịp thời, khoa học, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang