Thông báo của Liên minh Châu Âu về phân bón

author 06:54 09/02/2021

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/762 ngày 08/12/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Phụ lục II, III và IV của Quy định (EU) 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu nhằm mục đích bổ sung các vật liệu oxy hóa nhiệt và dẫn xuất như một loại vật liệu thành phần trong các sản phẩm phân bón của EU.

Theo đó, quy định (EU) 2019/1009 đã đưa ra danh sách hạn chế các nguyên liệu thành phần được sử dụng để sản xuất các sản phẩm phân bón của EU. Dự thảo Quy định của Ủy ban này mở rộng danh sách các vật liệu thành phần bằng cách thêm các vật liệu oxy hóa nhiệt và dẫn xuất.

Quy định đặt ra các yêu cầu kỹ thuật mà theo đó các nhà sản xuất có thể sử dụng vật liệu oxy hóa nhiệt và dẫn xuất trong các sản phẩm phân bón của EU, cũng như quy trình đánh giá sự phù hợp mà họ phải tuân theo để đánh dấu CE cho sản phẩm cuối cùng.

 Ảnh minh họa.

Cùng với đó, Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Phụ lục II, III và IV của Quy định (EU) 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu nhằm mục đích bổ sung các vật liệu nhiệt phân và khí hóa làm danh mục vật liệu thành phần trong các sản phẩm phân bón của EU.

Quy định đặt ra các yêu cầu kỹ thuật mà theo đó nhà sản xuất có thể sử dụng các vật liệu đó trong sản phẩm phân bón của EU, cũng như quy trình đánh giá sự phù hợp mà họ phải tuân theo để đánh dấu CE cho sản phẩm cuối cùng của họ.

Mục đích của Quy định là tạo ra những cơ hội mới để tái chế vật liệu và thu hồi chất thải trong quá trình sản xuất các sản phẩm phân bón của EU. Biện pháp này nằm trong phạm vi rộng hơn là tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn; Bảo vệ môi trường; và các mục đích khác.

Quy định dự kiến thông qua ngày 31/3/2021 và áp dụng các điều khoản kể từ ngày 16/7/2022.

An Hạ

Xuất khẩu điều đạt thành tích ấn tượng, lần đầu tiên vượt 500 ngàn tấn(VietQ.vn) - Trong năm 2020, xuất khẩu điều đạt 515 nghìn tấn, trị giá 3,21 tỷ USD, tăng 13% về lượng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang