Tiền Giang: Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số

author 16:31 18/02/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục tiêu xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 02 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới, tối thiểu 05 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực; giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 06 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới và trên 10 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực; 

Định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp gia công, lắp ráp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông trên địa bàn tỉnh chuyển dịch sản xuất kinh doanh từ bị động về công nghệ số sang chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số; Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế – xã hội.

Về nhiệm vụ và giải pháp, xây dựng các chính sách khuyến khích về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về thủ tục tiếp cận, gia nhập thị trường; Hỗ trợ trong việc tạo ra các môi trường thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới ứng dụng công nghệ số tại Tiền Giang.

Cụ thể như, tiến hành các khung thử nghiệm pháp lý (regulatory sandbox) cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các phát kiến đổi mới trong điều kiện thị trường thực tế; Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Tiền Giang, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh, dịch vụ đô thị thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh,…

Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, định hướng, hỗ trợ tối thiểu 01 đến 02 doanh nghiệp công nghệ số tại Tiền Giang phát triển sản phẩm số trọng điểm của tỉnh, trở thành trụ cột của hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Tiền Giang trước năm 2025; Phát triển tối thiểu 01 đến 02 nền tảng công nghệ số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đưa vào sử dụng trước năm 2025; 

Tổ chức hoạt động kết nối, điều phối các tổ chức soc (Security Operation Center) để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hoạt động của doanh nghiệp trên không gian mạng, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ số; Tổ chức Diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích xúc tiến doanh nghiệp công nghệ số đầu tư tại Tiền Giang.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang