Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh

author 06:13 01/06/2022

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tiến hành nghiên cứu Báo cáo APCI 2021 để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo đó, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã xây dựng và trình Báo cáo Chỉ số đánh giá và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021 lên Chính phủ. Xét Báo cáo APCI năm 2021 của Hội đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu các chỉ số liên quan và khuyến nghị tại Báo cáo APCI 2021 để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương mình.

Báo cáo Chỉ số đánh giá và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021

Trong năm 2022, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức 5 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp; nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến chế độ báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước; tham vấn các hiệp hội, cơ quan thành viên Hội đồng về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiến hành các hội thảo tham vấn các hiệp hội, cơ quan thành viên Hội đồng về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tổ chức các cuộc họp tham vấn, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan để tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, kết quả APCI 2021 tiếp tục ghi nhận các nỗ lực của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong 9 nhóm thủ tục hành chính quan trọng gồm: đầu tư; giao dịch thương mại qua biên giới; khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; môi trường; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; đất đai; xây dựng; thuế và kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, APCI 2021 tiến hành khảo sát trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021. Những thông tin, phản ánh của APCI 2021 hoàn toàn có giá trị để đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong điều kiện bình thường hoặc trong điều kiện "khởi đầu mới".

Với phương pháp đánh giá dựa trên mô hình chi phí chuẩn (Standard Cost Model - SCM) và được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngay từ năm 2018 khi được công bố lần đầu tiên, APCI thường niên đã được coi là chỉ dấu quan trọng, phản ánh khách quan mức độ cải cách quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cũng như quá trình thực thi chính sách, pháp luật thông qua việc phân tích bức tranh chân thực và sinh động về chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân nói riêng tiếp tục là ưu tiên của Chính phủ và được thể hiện xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo APCI 2021 được kỳ vọng sẽ giúp cho Chính phủ có được kênh thông tin tham khảo hiệu quả nhằm tiếp tục đưa ra các quyết sách phù hợp để tiếp tục thúc đẩy mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tạ Nhị (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang