ISO 22458 - công cụ hữu ích giải quyết khó khăn của tổ chức đối với người tiêu dùng

author 06:17 26/05/2022

(VietQ.vn) - Việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong xã hội không chỉ thuộc về chính phủ mà còn cả các tổ chức, doanh nghiệp, tiêu chuẩn mới ISO 22458 sẽ là công cụ hữu ích để giải quyết vấn đề này.

Trong thế giới kinh doanh, những người tiêu dùng dễ bị tổn thương thường không thể tham gia đầy đủ hoặc hiệu quả vào tương tác với thị trường. Những người này thường có nguy cơ bị lợi dụng bởi các tổ chức vô đạo đức hoặc không được đối xử công bằng. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải hỗ trợ người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo cách giúp họ có được hàng hóa, dịch vụ và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của họ.

Các tổ chức trên khắp thế giới ngày càng nhận thức được tính dễ bị tổn thương của người tiêu dùng, yếu tố rủi ro liên quan và lợi ích của việc áp dụng phương pháp tiếp cận dịch vụ toàn diện.

Tính dễ bị tổn thương của người tiêu dùng là vấn đề toàn cầu. Các chính phủ và cơ quan quản lý ngày càng nhận ra sự cần thiết phải thúc đẩy dịch vụ dễ tiếp cận và bao trùm để ngăn chặn, giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn của một số hành vi tổ chức đối với những người dễ bị tổn thương nhất.

Tiêu chuẩn ISO 22458 sẽ đặc biệt hữu ích đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thiết yếu như tiện ích, dịch vụ tài chính, vận tải...(ảnh minh họa) 

Tiêu chuẩn mới - ISO 22458 sẽ khuyến khích các tổ chức xem xét tính dễ bị tổn thương của người tiêu dùng khi thiết kế các dịch vụ thay vì phân loại người tiêu dùng cụ thể. Bên cạnh đó, ISO 22458 cung cấp cho tổ chức các công cụ để hành xử công bằng và có đạo đức trong khi tuân thủ luật và quy định.

Tiêu chuẩn quy định yêu cầu và hướng dẫn đối với các tổ chức về cách thiết kế và cung cấp dịch vụ công bằng, linh hoạt và bao trùm nhằm tăng kết quả tích cực cho người tiêu dùng trong các tình huống dễ bị tổn thương và giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô và địa điểm, cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ, cũng như sản phẩm liên quan đến dịch vụ.

Tiêu chuẩn sẽ đặc biệt hữu ích với các tổ chức cung cấp dịch vụ thiết yếu như tiện ích, dịch vụ tài chính, vận tải và các dịch vụ của chính phủ, tổ chức, hoặc hoạt động trong các lĩnh vực mà người tiêu dùng có thể bị tổn hại. Điều đó nói lên rằng, bất kỳ tổ chức dịch vụ nào cũng có thể hưởng lợi từ việc thiết kế và triển khai tiêu chuẩn này sẽ dần dần được áp dụng không chỉ bởi tổ chức hoạt động trong các ngành được quản lý, mà còn bởi những người đang tìm cách đảm bảo lợi thế cạnh tranh.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang