Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022

author 19:58 30/05/2022

(VietQ.vn) - Những tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 được kiểm soát, Chương trình phục hồi kinh tế được triển khai mạnh mẽ, giúp kinh tế - xã hội phục hồi mọi lĩnh vực.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê mới công bố, tình hình kinh tế những tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Năm ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,1%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 10%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2% (cùng kỳ năm 2021 tăng 12,5%).

Nền kinh tế đang dần phục hồi trong 5 tháng đầu năm nay 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước (Trà Vinh giảm 17,2%; Hà Tĩnh giảm 7,5%). Theo đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2022 tăng 1,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Về nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tính đến ngày 15/5/2022, cả nước gieo cấy được 2.991,8 nghìn ha, bằng 99,5% vụ trước. Năng suất và sản lượng năm nay giảm so với vụ đông xuân năm trước do giá phân bón tăng cao nên nông dân hạn chế đầu tư cùng với đó là ảnh hưởng của mưa trái mùa trên diện rộng trong tháng trước; Chăn nuôi phát triển ổn định, chăn nuôi lợn và gia cầm đang hồi phục do dịch bệnh kiểm soát tốt, tổng số lợn đến thời điểm cuối tháng 5/2022 ước tính tăng 5,7%; gia cầm tăng 1,9%; tổng số bò tăng 1,6%; tổng số trâu giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm 2021.

Đối với lâm nghiệp, trong 5 tháng đầu năm nay diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước đạt 93,5 nghìn ha, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 42,4 triệu cây, tăng 6,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6,3 triệu m3, tăng 5,3%; sản lượng củi khai thác đạt 7,9 triệu ste, tăng 1,3%; diện tích rừng bị thiệt hại là 496,7 ha, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 23,2 ha, giảm 86,6%; diện tích rừng bị chặt phá là 473,5 ha, tăng 9,6%.

Riêng sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 756,9 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 400,9 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản khai thác đạt 356 nghìn tấn, giảm 0,7%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 3.356,9 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.769,3 nghìn tấn, tăng 5,5%; sản lượng khai thác đạt 1.587,6 nghìn tấn, giảm 1% (trong đó, sản lượng khai thác biển đạt 1.518,6 nghìn tấn, giảm 1%).

Về xuất, nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2022 ước đạt 30,48 tỷ USD, giảm 8,5% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 152,81 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,6%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2022 ước đạt 32,21 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 152,29 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm nhiều nhất với 93,9%.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 46,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 49,6 tỷ USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 516 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,24 tỷ USD).

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực như thương mại, giá cả, vận tải và du lịch; đầu tư, đăng kí doanh nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển bền vững.

 Tạ Nhị (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang