Tổng cục TCĐLCL: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 100

author 13:55 02/04/2019

(VietQ.vn) - Cần rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100), nhằm đưa đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cần rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai “Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Đề án 100) - là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp tại buổi họp với đại diện các Cục, Vụ của Tổng cục về việc rà soát việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 100 sáng 2/4/2019.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng họp rà soát việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 100. 

Kế hoạch triển khai “Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Đề án 100) do Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”.

Theo Quyết định này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị chủ trì và hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 100 cho các Bộ, ngành; Chủ trì và hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 100, chương trình triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc căn cứ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của địa phương.

Triển khai các nội dung Đề án 100, Tổng cục chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động triển khai thực hiện áp dụng truy xuất nguồn gốc; Phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc.

 
Trong bối cảnh khách hàng ngày càng cần nhiều sự minh bạch, rõ ràng đối với sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc là "chìa khóa" giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được đảm bảo. Việc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 100, sẽ giúp đưa Đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống.
 

Về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc, Tổng cục chủ trì xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất về quản lý nhà nước trong truy xuất nguồn gốc.

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất về quản lý nhà nước trong truy xuất nguồn gốc. Tổng cục xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trong cả nước.

Tổng cục xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia bao gồm thông tin về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, kết nối thông tin với các hệ thống truy xuất nguồn gốc trong và ngoài nước, bảo đảm công khai, minh bạch, xác thực thông tin truy xuất nguồn gốc.

Đại diện các Vụ, Cục của Tổng cục đã trao đổi, rà soát từng nhiệm vụ trong Kế hoạch triển khai “Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” và đưa ra kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể đối với đơn vị mình.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, các đơn vị cần rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 100, nhằm đưa đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống, phấn đấu trong năm 2019-2020 sẽ xây dựng Thông tư hướng dẫn xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng Quy chuẩn quốc gia, xây dựng vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp (ngoài cùng bên phải) chủ trì cuộc họp. 

 

Đại diện các đơn vị của Tổng cục tham dự cuộc họp. 

 Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang