Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

author 17:17 29/10/2018

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành công văn số 2930/TĐC-PCTTra về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện: CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 22775/QĐ-BKHCN ngày 25/9 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh đã ra văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chủ động lựa chọn các hình thức để tổ chức tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 5-11/11/2018.

Mục đích của việc thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ là nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) đã được các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong nhân dân.

Xem chi tiết công văn số 2930/TĐC-PCTTra tại đây

Bảo Lâm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục tích cực hưởng ứng tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang