Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

author 16:19 06/11/2017

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục tích cực hưởng ứng tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017.

Sự kiện: CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 2879/QĐ-BKHCN ngày 24/10 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh đã ra văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chủ động lựa chọn các hình thức để tổ chức tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 6-11/11/2017.

 

Tổng cục TCĐLCL vừa có văn bản chỉ đạo tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Bộ Tư pháp 

Trước đó, theo Quyết định số 2879/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ mục đích của việc thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ là nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2017 là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Bộ khoa học và Công nghệ bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 tại cơ quan, đơn vị;

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như nội dung và tinh thần của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, khu công nghệ cao; cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật.

Về kế hoạch tổ chức, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Đồng thời, phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật của các năm trước khắc phục những hạn chế, tồn tại để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động của Bộ tích cực tham gia.

Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) đã được các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong nhân dân.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang