Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

author 16:56 07/11/2016

(VietQ.vn) - Ngày Pháp luật năm 2016 nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đến mọi người trong xã hội.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 9 tháng 11 năm 1946 đã trở thành ngày lịch sử, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua đạo luật cơ bản đầu tiên - Hiến pháp năm 1946.

Nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, ngày 9 tháng 11 hàng năm đã trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) (Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013).

 Một trong những khẩu hiệu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016, với mục đích: Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các quy định của Bộ luật dân sự, Luật Ban hành văn bản quy phạm, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đồng thời phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc tổ chức thành công Ngày Pháp luật sẽ góp phần đưa những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn, từng bước đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, công nhân, viên chức góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.

Công bố số đường dây nóng về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa(VietQ.vn) - Bộ Công thương vừa công bố đường dây nóng về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại số điện thoại: 04.2220.5531 và hộp thư điện tử của bộ này.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 với chủ đề: "Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

Khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 gồm:

    - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

    - “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

    - “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”;

    - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

    - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;

    - “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

* Toàn văn quyết định 3012/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016.

* Toàn văn Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2015.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang