Trường hợp miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa

authorLan Ninh 21:04 12/01/2017

(VietQ.vn) - Thông tư 274/2016/TT – BTC đã mở rộng hơn các trường hợp được miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa so với các quy định cũ.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 274/2016/TT – BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh thay thế cho Thông tư 172/2010/TT – BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan và các khoản 1,2,3,4,7,8 Điều 45 Thông tư 38/2015/TT – BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa

Trường hợp miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa. Ảnh minh họa 

Thông tư này được áp dụng với các đối tượng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh; tổ chức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh và Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Các trường hợp miễn thu phí, lệ phí

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh thì có nhiều trường hợp được miễn thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Cụ thể:

  • Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà biếu, quà tặng mục đích nhân đạo;

  • Hành lý mang theo người;

  • Hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XKNK);

  • Hàng hóa XKNK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh giá trị từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam;

  • Hàng hóa XKNK có giá trị hải quan dưới 500.000 đồng hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp dưới mức 50.000 đồng/lần XKNK;

  • Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức theo quy định;

  • Phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới quản lý theo phương thức mở sổ theo dõi, không quản lý bằng tờ khai;

  • Hàng hóa, phương tiện quá cảnh được miễn theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Bổ sung trường hợp miễn lệ phí trước bạ(VietQ.vn) - Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mức thu phí, lệ phí

STT

Nội dung thu

Mức thu

1

Phí hải quan đăng ký tờ khai

20.000 đồng/tờ khai

2

Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

200.000 đồng/01 đơn

3

Lệ phí quá cảnh đối với hàng hóa

200.000 đồng/tờ khai

4

Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo)

200.000 đồng/phương tiện

5

Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan)

500.000 đồng/phương tiện

Mộc Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang