Xử lý 96 doanh nghiệp có giao dịch liên kết vi phạm các quy định về giá

author 17:10 05/09/2020

(VietQ.vn) - Cục Thuế TP.Hà Nội đã phát hiện và xử lý 96 doanh nghiệp có giao dịch liên kết do vi phạm các quy định về giá thị trường theo quy định tại Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, chỉ trong vòng 3 năm (2017 - 2019), thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích rủi ro, lập và triển khai kế hoạch chuyên đề thanh tra giá chuyển nhượng, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành thanh tra tại 254 doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tổng số xử lý qua thanh tra là 3.277 tỷ đồng (bình quân 12,9 tỷ đồng/doanh nghiệp), trong đó, số tiền thuế truy thu, phạt là 641 tỷ đồng, giảm lỗ 2.639 tỷ đồng; phát hiện và xử lý 96 doanh nghiệp có giao dịch liên kết do vi phạm các quy định về giá thị trường theo quy định tại Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, tổng số xử lý về giá là 4.249 tỷ đồng, cụ thể điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.672 tỷ đồng, giảm lỗ 2.252 tỷ đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và phạt 325 tỷ đồng. Các trường hợp phát hiện và xử lý vi phạm về chuyển giá, chuyển lợi nhuận đã tạo hiệu ứng xã hội nhằm răn đe, cảnh báo các truờng hợp cố tình vi phạm về chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2020, Cục Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 19 doanh nghiệp, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 206 tỷ đồng, giảm lỗ 339 tỷ đồng, tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 35,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa 

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, qua các trường hợp đã phát hiện và xử lý vi phạm về giá chuyển nhượng cho thấy, vi phạm cơ bản là cố tình thực hiện các giao dịch không tuân thủ giá thị trường với các bên liên kết nhằm giảm thiểu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trong đó, hành vi vi phạm thường là doanh nghiệp vi phạm về giá chuyển nhượng không chứng minh được các căn cứ xác định giá chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật…

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế TP. Hà Nội đã không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thanh tra chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Trong kỹ năng phân tích hồ sơ giao dịch liên kết, cơ quan thuế đã thu thập thông tin về doanh nghiệp, vẽ sơ đồ các mối quan hệ liên kết, sơ đồ giao dịch liên kết để thực hiện phân tích tại cơ quan thuế trước khi tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp. Việc thu thập, phân tích thông tin giao dịch liên kết thực hiện cùng với việc phân tích chức năng và rủi ro gánh chịu của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ từ nghiên cứu xây dựng các tiêu chí nhận diện các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về giá chuyển nhượng để lựa chọn doanh nghiệp tiến hành thanh tra; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra kiểm tra; xây dựng cơ sở dữ liệu; đổi mới cách thức và phương pháp triển khai thanh tra kiểm tra giá chuyển nhượng... nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trong việc triển khai thanh tra kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng sẽ luôn đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại bàn, tại trụ sở cơ quan thuế. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá thông tin về hồ sơ giá giao dịch liên kết, phương pháp xác định giá thị trường của doanh nghiệp và kịp thời cảnh bảo để doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh khi phát hiện những điểm bất hợp lý. Hạn chế việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đối với các trường hợp có sai sót không nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả thanh tra giá chuyển nhượng, Cục Thuế cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn doanh nghiệp có quan hệ liên kết để thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng đối với các doanh nghiệp này. Đồng thời, chú trọng kiểm định hiệu quả của bộ tiêu chí, từ đó tiếp tục hoàn thiện phù hợp với thực tiễn.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang