Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 6,11 tỷ USD

author 21:11 13/04/2022

(VietQ.vn) - Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2022 đạt 36,66 tỷ USD, tăng 20% (tương ứng tăng 6,11 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 3/2022.

Cụ thể, kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 3/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 176,75 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 22,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 123,05 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng 13,93 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là gần 53,7 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng tăng 8,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 6,11 tỷ USD

 Trong kỳ 2 tháng 3 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,96 tỷ USD. Tính chung trong 3 tháng/2022, cán cân thương mại thặng dư 1,46 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3 năm 2022 đạt 19,31 tỷ USD, tăng 26% (tương ứng tăng 3,99 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 3/2022 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 3/2022 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 972 triệu USD, tương ứng tăng 34,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 787 triệu USD, tương ứng tăng 34,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 397 triệu USD, tương ứng tăng 24,6%; hàng dệt may tăng 259 triệu USD, tương ứng tăng 18,5%...

Như vậy, tính trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 89,1 tỷ USD, tăng 13,4%, tương ứng tăng 10,55 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 3/2022 đạt 14,54 tỷ USD, tăng 28,9% tương ứng tăng 3,26 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 3/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 65,36 tỷ USD, tăng 10,6% (tương ứng tăng 6,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2022 đạt 17,35 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 2,12 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 3/2022 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 461 triệu USD, tương ứng tăng 12,2%; xăng dầu các loại tăng 197 triệu USD, tương ứng tăng 34,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 179 triệu USD, tương ứng tăng 20,9%...

Như vậy, tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 87,64 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 11,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 11,09 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 1,18 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 3/2022. Tính trong 3 tháng/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 57,69 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 7,66 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang