video hot

Tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện đảm bảo lợi ích cho bản thân và gia đình

10:20 02/01/2020

Vietq.vn - Bảo hiểm y tế đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, giảm khó khăn cho các gia đình thu nhập thấp khi có người đau ốm, tai nạn. Hơn thế khi nguy cơ bệnh tật ngày càng gia tăng, giá dịch vụ y tế cũng được điều chỉnh tăng thì tham gia bảo hiểm y tế là việc cần làm ngay của mỗi người, mỗi nhà.

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang