video hot

Các doanh nghiệp cần cẩn trọng khi nhập khẩu hạt điều về Việt Nam

15:29 11/04/2019

Vietq.vn - Từ năm 2013 đến nay, cơ quan kiểm dịch thực vật nhiều lần phát hiện các lô hàng điều nhập khẩu từ châu Phi bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Việt nam là mọt cứng đốt. Đây là loại mọt nguy hiểm số một, tất cả các nước đều đưa loại này vào danh sách kiểm định và kiểm soát rất chặt chẽ.

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang