video hot

Hải Dương: Kênh T2 chảy ra sông Sặt

13:18 28/07/2017

Vietq.vn - Nước ô nhiễm theo bể xả Trạm bơm Bình Lâu thoát ra sông Sặt và chảy ra sông Thái Bình, cách đó không xa có nhà máy thu gom nước thô, qua quá trình xử lý sẽ cung cấp nước sinh hoạt ngược lại cho thành phố Hải Dương

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang