video hot

Hàng hóa thông quan khó, doanh nghiệp logistics hỗ trợ lưu trữ nông sản

10:16 08/02/2020

Vietq.vn - Thông quan, tiêu thụ nội địa, và một giải pháp nữa cho các mặt hang nông sản là bảo quản trong thời gian chờ xuất khẩu. Các doanh nghiệp logistics cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang