Hưởng ứng hoạt động chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016

author 06:36 23/04/2016

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang đẩy mạnh các hoạt động hướng tới chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016.

Ngày 18/5 được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các đơn vị trong Tổng cục triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể để chào mừng.

Các nội dung bao gồm: Hoạt động tuyên truyền phổ biến, treo băng rôn, pano áp phích tại cổng ra vào tại tất cả các đơn vị thuộc Tổng cục.

Hoạt động mở cửa phòng thử nghiệm để mọi người tham quan và giới thiệu chuẩn đo lường do Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3 thực hiện.

Hoạt động trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngày 18/5 hằng năm được Quốc hội Khóa XIII thông qua trong Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và được nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng công bố vào ngày 18/5/2014.

Giới khoa học chọn ngày 18/5 bởi ngày này gắn với một sự kiện lịch sử vào ngày 18/5/1963. Đó là khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Trong lời nói ngắn gọn nêu trên, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ. Lời dạy của Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho khoa học công nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước hơn 50 năm qua.

>>Công bố chuỗi sự kiện 20 năm Giải thưởng chất lượng quốc gia

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot