video hot

Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia làm cơ sở cho nâng cao NSCL

15:01 19/12/2017

Vietq.vn - Đây là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2018 đến 2020, để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng quốc gia đến năm 2020, được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị Ban điều hành chương trình quốc gia "Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa đến năm 2020" do bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, ngày 18/12.

Sự kiện: Năng suất chất lượng

Từ khóa:

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang