Phê duyệt danh mục Dự án Thúc đẩy hoạt động Năng suất Chất lượng

author 16:43 19/03/2016

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ KH&CN vừa có Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng”.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao Năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật KHCN;

Căn cứ quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Phê duyệt danh mục Dự án Thúc đẩy hoạt động Năng suất chất lượngPhê duyệt danh mục Dự án Thúc đẩy hoạt động Năng suất chất lượng

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại biên bản họp ngày 6/4/2016 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016 của Bộ KH&CN);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định:

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016. Theo đó, danh mục Dự án bao gồm: Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn VietGap và Iso 50001 cho các tổ cch]cs, doanh nghiệp.

Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức các hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo các quy định hiện hành và báo cáo của Bộ trưởng Bộ KH&CN kết quả xét giao trực tiếp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>>Xe Mazda mua chưa đầy năm ‘dính lỗi' nhưng hãng từ chối bảo hành

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang