video hot

Ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng tôm nuôi

08:45 15/03/2020

Vietq.vn - Ngành tôm phải ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng tôm nuôi. Theo các chuyên gia đầu ngành, để tăng năng suất tôm trong điều kiện không tăng diện tích ao nuôi, có hai nhóm giải pháp phổ biến đang được áp dụng là đầu tư hệ thống ao bạt theo quy trình siêu thâm canh trong nhà kính và phải lựa chọn nguồn giống có sức đề kháng tốt và tình trạng tăng trưởng vượt trội

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang