video hot

Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời - Vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ

14:53 17/02/2014

Vietq.vn - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang