video hot

Xu hướng phát triển đô thị thông minh và những giải pháp

14:10 28/12/2018

Vietq.vn - Tại Việt Nam hiện nay, chủ trương phát triển Đô thị thông minh đã được Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh. Cụ thể, Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” đã đề cấp đến việc “ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”. Quyết định số1819 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cũng đặt mục tiêu phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam.

Việt Hà

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang