video hot

Hợp tác chặt chẽ trong hoạt động TBT, giải quyết các quan ngại thương mại phát sinh

10:16 19/08/2022

Vietq.vn - Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác TBT năm 2022 và phương hướng năm 2023, lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL đề nghị Điểm TBT các Bộ cần làm việc chặt chẽ với Văn phòng TBT Việt Nam để giải quyết các quan ngại thương mại phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023; rà soát các biện pháp TBT đang xây dựng đảm bảo không vi phạm quy định về TBT và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ minh bạch hóa, tránh trở thành các quan ngại thương mại tại WTO.

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang