Tiêu chuẩn thiết lập hướng dẫn an toàn, khả năng tiếp cận trong môi trường xây dựng

author 06:02 17/06/2021

(VietQ.vn) - An toàn và khả năng tiếp cận trong môi trường xây dựng là hai khía cạnh then chốt của xã hội hiện đại, hòa nhập và bền vững, đòi hỏi phải có kế hoạch và tổ chức cẩn thận. Hai tiêu chuẩn thiết lập các hướng dẫn để giúp điều này vừa được xuất bản.

ISO 23234, Tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - An toàn - Lập kế hoạch các biện pháp an toàn trong môi trường xây dựng, thiết lập những yêu cầu và khuyến nghị sẽ giúp các tổ chức đưa ra kế hoạch chống lại hành vi cố ý không mong muốn. Tiêu chuẩn này cung cấp mô hình có cấu trúc cho phép họ xác định các yêu cầu của mình và thiết lập biện pháp an ninh thích hợp.

Tài liệu này mô tả phương pháp và quy trình cần được thực hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau của một tòa nhà hoặc dự án xây dựng dân dụng, cũng như kỹ năng cần thiết để đạt được kết quả tốt.

ISO 21542,  Môi trường xây dựng - Khả năng tiếp cận và sử dụng môi trường xây dựng, quy định một tập hợp yêu cầu, khuyến nghị đối với việc thiết kế, xây dựng các tòa nhà về mặt sử dụng và khả năng tiếp cận. Điều này đặc biệt bao gồm việc tiếp cận các tòa nhà, di chuyển bên trong tòa nhà, thoát ra khỏi tòa nhà trong điều kiện bình thường và sơ tán trong trường hợp hỏa hoạn.

Được cập nhật gần đây, phiên bản sửa đổi của tiêu chuẩn này cung cấp tài liệu có cấu trúc tốt hơn để tạo điều kiện thực hiện, cũng như thông tin bổ sung liên quan, ví dụ, lưu thông theo phương thẳng đứng, các vấn đề về âm học hoặc thông gió khẩn cấp. ISO 23234 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 59, Tòa nhà và công trình xây dựng dân dụng và ISO 21542, Khả năng tiếp cận và chức năng của môi trường xây dựng

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

Hà My

Không đảm bảo chất lượng tốt, hàng triệu máy trợ thở, máy thở của Philips bị thu hồi(VietQ.vn) - Mới đây, hãng sản xuất thiết bị y tế Philips của Hà Lan thông báo đã thu hồi một số máy trợ thở và máy thở trên phạm vi toàn cầu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang