Áp dụng hoá đơn điện tử góp phần tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp

author 05:54 02/07/2022

(VietQ.vn) - Tổng cục Thuế cho biết, theo Nghị định số 123/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ thì kể từ ngày 1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác.

Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, việc triển khai HĐĐT được ngành Thuế coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2021 và năm 2022, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thận trọng, từng bước vững chắc.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện triển khai hóa đơn tử giai đoạn 1 tại 06 tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định từ tháng 11/2021. Trên cơ sở thành công của việc triển khai HĐĐT giai đoạn 1, ngày 21/4/2022, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức Lễ công bố triển khai hệ thống HĐĐT trên toàn quốc. Kể từ thời điểm bắt đầu công bố triển khai, Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã tổ chức thực hiện các nội dung triển khai việc sử dụng ứng dụng HĐĐT tại các cơ quan Thuế để thực hiện quy trình Quản lý hoá đơn điện tử.

Tính đến ngày 26/6/2022, cả nước đã 99,7% DN đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo quy định. Số lượng HĐĐT đã được phát hành là khoảng 511 triệu hóa đơn.

Hầu hết tiến độ triển khai tại các Cục Thuế đều tốt, tuy nhiên vẫn còn chín cục thuế có tỉ lệ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng HĐĐT ở mức dưới 99%, bao gồm Bắc Kạn (97,5%), Hà Giang (97,8%), Tiền Giang (98,2%), Nghệ An (98,4%), An Giang (98,4%), Bến Tre (98,7%), Lâm Đồng (98,8%), Yên Bái (98,9%), Hòa Bình (98,9%).

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, tinh thần quyết tâm, triển khai quyết liệt của toàn hệ thống thuế từ trung ương đến các địa phương. Trong thời gian tới, các cơ quan thuế tiếp tục tổ chức tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp mới; Tiếp nhận và cấp mã cơ quan thuế cho HĐĐT của doanh nghiệp thuộc trường hợp sử dụng HĐĐT có mã; Tiếp nhận dữ liệu hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế,...  

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Chính phủ và 13 đề án thành phần để báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt làm cơ sở để triển khai toàn hệ thống. Trong đó, trọng tâm là các đề án về công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử; tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực,…

Để Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đi vào cuộc sống, người đứng đầu ngành Thuế giao thủ trưởng các vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế căn cứ Chiến lược đã được phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra tại Chiến lược để chủ động xây dựng kế hoạch hành động tại đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 5 năm, hàng năm, góp phần cùng toàn ngành Thuế triển khai hiệu quả Chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Chiến lược.

 Tạ Nhị (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang