Hà Tĩnh: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

author 16:43 12/05/2022

(VietQ.vn) - Với mục đích áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-NHNN ngày 25/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 156/QĐ-NHNN-HTI4 ngày 05/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi nhánh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh; việc áp dụng HTQLCL là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Chi nhánh nhằm đáp ứng sự thỏa mãn của người dân, doanh nghiệp đổi với các lĩnh vực do NHNN tỉnh cung cấp;

Đảm bảo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Chi nhánh được diễn ra thông suốt, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, nâng cao chất lượng điều hành nội bộ, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức và hiệu quả công tác của toàn Chi nhánh.

 Ảnh minh họa.

Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Giúp người đứng đầu cơ quan kiểm soát quy trình giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình từ đó nâng cao chất lượng quản lý; Đánh giá khách quan, toàn diện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại Chi nhánh để có biện pháp khắc phục, cải tiến cho phù hợp.

Về nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn Ban chỉ đạo ISO để phù hợp với quy định tại mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh khi thay đổi về tổ chức nhân sự của Chi nhánh;

Xây dựng, ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 của Chi nhánh và mục tiêu chất lượng của từng phòng. Các phòng thực hiện phổ biến mục tiêu chất lượng năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức; Thực hiện in và công bố mục tiêu chất lượng của các Phòng, của Chi nhánh tại vị trí thích hợp.

Cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy trình TTHC, biểu mẫu thuộc bộ tài liệu HTQLCL khi có sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. 

Cải tiến quy trình nội bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nội bộ; Thực hiện công bố lại hoặc sửa đổi, bổ sung HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 khi có sự điều chỉnh, thay đổi các quy trình; điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

Tổ chức đánh giá nội bộ nhằm xác định hiệu lực và hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Chi nhánh, phát hiện quy trình chưa phù hợp thông qua hoạt động đánh giá nội bộ để chỉ ra cơ hội để cải tiến;

Lấy phiếu điều tra sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công do Chi nhánh cung cấp nhằm mục đích đo lường sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng, đo lường hiệu quả hoạt động của HTQLCL.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang