ISO 9001:2015 - công cụ hỗ trợ đắc lực cho hiện đại hóa nền hành chính tại Nam Định

author 05:57 07/05/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Với mục đích tiếp tục thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác hiện đại hóa nền hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC, nâng cao dịch vụ mức độ công lê mức 3, mức 4; Rà soát, cập nhật để hoàn thiện các nội dung về quy định, quy trình xử lý công việc, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc đáp ứng các yêu cầu mới.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành và có liên quan đến các quy trình ISO, đặc biệt là các quy trình liên quan đến TTHC để công bố lại khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Đánh giá thực trạng việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong hoạt động của Sở trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Ban Chỉ đạo ISO chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động cập nhật, sửa đổi, bổ sung xây dựng các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc chuyên môn và thực hiện việc công bố lại hệ thống theo quy định để đưa vào áp dụng trong nội bộ cơ quan; Cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục áp dụng, duy trì và nâng cao hiệu quả các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan đã được ban hành.

Xây dựng mở rộng theo quy định các quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan tham gia giải quyết công việc; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và chi phí; Tổ chức đánh giá việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan; đề nghị các hình thức thi đua khen thưởng lên cấp trên đối với các cá nhân, tập thể trong việc có những sáng kiến duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Ảnh minh họa 

Về nội dung: Nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các quy định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh về công tác triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 3 quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Lập Kế hoạch thực hiện tại các phòng, đơn vị thuộc Sở phù hợp với Kế hoạch của Sở, trong đó xác định cụ thể phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO cho toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Rà soát, cải tiến, xây dựng và áp dụng các quy trình thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và khắc phục các điểm không phù hợp; Công bố bổ sung các quy trình mới (nếu có) của HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này đã trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức để có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững.

Những lợi ích tiềm năng để tổ chức triển khai một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 này là khả năng để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật định và chế định thích hợp; tạo điều kiện cho các cơ hội nâng cao sự hài lòng của khách hàn. Giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức; khả năng để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cụ thể.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang