Bắc Ninh: Áp dụng ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

author 16:27 06/05/2022

(VietQ.vn) - Sở Tài chính Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-STC về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.

TCVN ISO 9001: 2015 đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch nhằm thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, đề ra yêu cầu thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo văn bản hướng dẫn và phù hợp với thực tế. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân thuộc các phòng, đơn vị trong quá trình tham gia giải quyết công việc.

Kế hoạch xác định rõ phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được duy trì, áp dụng vào hoạt động của Sở bao gồm tài liệu chung của hệ thống quản lý chất lượng; các quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kế hoạch yêu cầu Ban Chỉ đạo ISO của Sở triển khai thực hiện và chỉ đạo có hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

Đối với thư kí ISO: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tham mưu, đề xuất các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp tình hình, báo cáo định kì và đột xuất việc thực hiện áp dụng, duy trì công tác ISO của Sở; tiếp nhận các tài liệu, quy trình do các phòng, đơn vị thuộc Sở sửa đổi, bổ sung; theo dõi, cập nhật những thay đổi về hệ thống, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo ISO vướng mắc xảy ra để có chỉ đạo xử lí, giải quyết...

Đối với Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở: Triển khai, phổ biến, quán triệt đến từng công chức viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tham mưu với Lãnh đạo Sở chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình khi UBND tỉnh công bố TTHC hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC có thay đổi....

Đối với Văn phòng Sở phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO: Lập dự toán kinh phí, tổ chức thanh toán, quyết toán kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện Hệ thống quản lí chất lượng tại Sở.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang