Áp dụng ISO 9001 - nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

author 06:59 15/01/2022

(VietQ.vn) - Việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động đã góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ của công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong giải quyết các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Năm 2021, Ban chỉ đạo ISO của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức phổ biến đến các phòng chuyên môn về kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận.

Trên cơ sở đó đã triển khai, yêu cầu các phòng chuyên môn thực hiện yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo công chức nắm bắt và hiểu rõ mục tiêu chất lượng năm 2021 của Ban, các quy trình hệ thống, quy trình TTHC, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình giải quyết công việc, cụ thể là: Đã ban hành chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng năm 2021; Kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; tổ chức đánh giá nội bộ và kiện toàn Ban chỉ đạo ISO.

Đến nay, các nhiệm vụ trong mục tiêu chất lượng, kế hoạch kiểm tra của Ban đã và đang triển khai thực hiện, Ban Dân tộc tỉnh phấn đấu hoàn thành và đạt các tiêu chí đặt ra.

Lãnh đạo, công chức tham gia xử lý hồ sơ theo đúng yêu cầu của quy trình thủ tục hành chính; trong đó, giải quyết hồ sơ theo trình tự các bước, thời gian ký giao, nhận hồ sơ trong Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thực tế, đồng thời xử lý trên phần mềm một cửa điện tử đúng theo quy định.

Hoạt động lấy ý kiến tổ chức công dân và giải quyết khiếu nại của tổ chức công dân liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL được đơn vị thực hiện định kỳ hàng năm, đến nay không có các khiếu nại của khách hàng liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động đã góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ của công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong giải quyết các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Sau khi áp dụng HTQLCL, kết quả đạt được trong kiểm soát văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: Tổng số văn bản phát hành năm 2021 (đến thời điểm báo cáo) là 747 văn bản các loại. 100% văn bản ban hành đều đúng thể thức và kỹ thuật trình bày được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tính đến tháng 10/2021, đã giải quyết 18 hồ sơ đảm bảo thời gian theo quy định (tỷ lệ 100%); trong đó hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 là 12 hồ sơ đạt 67% (chỉ tiêu UBND tỉnh giao 50%), không có hồ sơ trễ hẹn. Không có trường hợp khiếu nại, phản ánh của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang