Bảo hiểm y tế đảm bảo quy trình chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến

author 20:10 19/12/2019

(VietQ.vn) - Người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được Quỹ BHYT chi trả 80%, 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào nhóm đối tượng. Tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật.

BHXH chi trả lên tới 100%

Tại Việt Nam, Bảo hiểm y tế (BHYT) được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những chính sách quan trọng, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luật BHYT đã được Quốc hội thông qua ngày 14-11-2008 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2009. Để đánh dấu sự kiện Luật BHYT có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 1-7 là “Ngày BHYT Việt Nam”. Ngày 13-6-2014, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.

Tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. 

Theo đó, BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. BHYT mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật.

Trong những năm gần đây, việc mở rộng quyền lợi hưởng BHYT giúp cho người có thẻ BHYT tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được Quỹ BHYT chi trả khi KCB đúng tuyến. Với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo, phải chi phí lớn, người tham gia BHYT sẽ được khám, chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Người có thẻ BHYT khi đi KCB đúng tuyến được Quỹ BHYT chi trả 80%, 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào nhóm đối tượng. Thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau.

Người bệnh phải khám chữa bệnh theo đúng tuyến

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; căn cứ Điểm b Khoản 1 của Công văn số 141/BHXH-CSYT ngày 11/1/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc thanh toán trực tiếp khám chữa bệnh BHYT, trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.

Trường hợp đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí bệnh nhân đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.

 

Trường hợp người bệnh có trình thẻ BHYT nhưng Bệnh viện từ chối thanh toán BHYT do thẻ bị mờ thì Bệnh viện phải có trách nhiệm hướng dẫn đổi thẻ BHYT kịp thời để người bệnh được hưởng quyền lợi BHYT trước khi ra viện. Trường hợp người bệnh đã phải thanh toán viện phí khi đó người bệnh cần liên hệ BHXH gần nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết.

Từ năm 2019, thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT rút từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Từ ngày 1/1/2019, Luật Bảo hiểm y tế quy định thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT được thực hiện trong ngày (24 giờ). Cũng theo lộ trình trên, trường hợp thay đổi thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT sẽ được BHXH Việt Nam xử lý không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc thực hiện trong ngày. Việc cấp lại, đổi thẻ được thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

Điều kiện mới để được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh: Căn cứ theo Điểm d, Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Từ ngày 01/07/2019, chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi nêu trên (tương ứng 15% của mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng).

Bảo hiểm y tế: Chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc(VietQ.vn) - Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang