Bình Thuận: 23/34 cơ quan hoàn thành chuyển đổi theo TCVN ISO 9001:2015

author 07:44 13/02/2022

(VietQ.vn) - Trong năm 2021, tỉnh Bình Thuận đã có 43 cơ quan thực hiện rà soát phạm vi áp dụng của HTQLCL và thực hiện việc công bố lại theo quy định; 23/34 cơ quan hoàn thành việc chuyển đổi và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025 và  Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Trong năm 2021, tỉnh Bình Thuận đã có 43 cơ quan thực hiện rà soát phạm vi áp dụng của HTQLCL và thực hiện việc công bố lại theo quy định; 23/34 cơ quan hoàn thành việc chuyển đổi và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015.

 Ảnh minh họa.

Toàn tỉnh có 145 cơ quan hành chính Nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, đã triển khai tại 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các Chi cục (41 cơ quan); 104 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 102 UBND cấp xã, đạt 82% số UBND cấp xã trên toàn tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL).

Về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm tra 145 cơ quan nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo hình thức kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.

Qua kiểm tra hồ sơ, báo cáo, phần lớn các cơ quan, đơn vị đã thực hiện duy trì, áp dụng  HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đáp ứng theo yêu cầu quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Hoạt động xây dựng kế hoạch duy trì hàng năm, xây dựng mục tiêu chất lượng, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng, đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo và hoạt động cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tuy nhiên, một số cơ quan cũng do tập trung chống dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 chưa thực hiện đầy đủ các hoạt động duy trì, đảm bảo theo thời gian kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ.

Qua kết quả triển khai công tác ISO hành chính công trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị Ban chỉ đạo ISO các cơ quan quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định các hoạt động duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL; thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình, nâng cao chất lượng đánh giá nội bộ và nội dung họp xem xét lãnh đạo để có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công; áp dụng linh hoạt theo tình hình thực tế của cơ quan, gắn kết với các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Phạm Hưng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang