Bộ KH&CN ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực đo lường

author 16:42 01/07/2022

(VietQ.vn) - Bộ KH&CN ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực đo lường

Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực đo lường. Ảnh minh họa

Trên cơ sở quy định của Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 31/5/2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
 
Nội dung Thông tư quy định 30 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia tương ứng với 30 chuẩn đo lường quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt và 01 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
 
Các quy định của Thông tư sẽ là cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch, dự toán hàng năm của các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các cơ quan, tổ chức được chỉ định giữ chuẩn đo lường quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia có thể tính đúng, tính đủ chi phí phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý xem xét phê duyệt các nhiệm vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước có liên quan.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.
 
Nội dung chi tiết của Thông tư kèm theo 31 phụ lục em lấy theo trang web của Bộ theo link sau nhé: http://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=29083
Anh Tuấn
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang