Bộ KH&CN đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 'Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt'

author 10:45 02/08/2018

(VietQ.vn) - Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị, tổ chức trực thuộc đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Để tăng cường thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

bo-khcn-day-manh-thuc-hien-cuoc-van-dong-nguoi-viet-uu-tien-dung-hang-viet

 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt".

Bộ KH&CN cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng và lồng ghép nội dung thực hiện Cuộc vận động trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức mình nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Bộ KH&CN triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc ở từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; ưu tiên lựa chọn dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước khi thực hiện mua sắm công; truyền thông, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa là kết quả hoạt động KH&CN đến người tiêu dùng trong nước.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang