Bộ trưởng nào trả lời chất vấn kỳ họp Quốc hội thứ 7?

author 07:21 06/06/2014

(VietQ.vn) - Danh sách các Bộ trưởng trả lời chất vấn được đề cử từ các Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phần được nhiều người dân trông mong nhất là các phiên chất vấn Bộ trưởng sẽ bắt đầu từ chiều 10/6 và kéo dài đến hết 12/6.

Có 5 Bộ trưởng (chọn lấy 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn) được đề cử gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

Bộ trưởng nào trả lời chất vấn Quốc hội

Bộ trưởng nào trả lời chất vấn Quốc hội 

Trên cơ sở tổng hợp nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội, ý kiến kiến nghị của cử tri và dư luận xã, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng dự kiến những nhóm vấn đề cụ thể đối với từng vị Bộ trưởng.

1- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Giải pháp áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

- Trách nhiệm của Bộ trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện cơ chế, chính sách bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa, kiểm định công nghệ nhập khẩu theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; thực trạng, hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

2 - Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Vấn đề nợ công, khả năng cân đối nguồn trả nợ và giải pháp giảm nợ công để bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia; tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai và trốn thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

- Việc kiểm soát và bình ổn giá thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân.

- Vấn đề tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và giải pháp thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn.

3 - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Việc cho phép mở quá nhiều trường đại học, cao đẳng, nhiều loại hình đào tạo nhưng chất lượng đào tạo thấp, không phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội;

- Việc triển khai thực hiện cải cách về giáo dục; đổi mới chương trình sách giáo khoa; công tác quản lý xuất bản sách giáo khoa và sách tham khảo.

4 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Tình hình triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hướng dẫn thi hành và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội và Nghị định của Chính phủ trong thời gian qua.

- Những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục.

5- Tổng Thanh tra Chính phủ

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng lâu ngày.

- Công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của Thanh tra các cấp trong thời gian qua; công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành thanh tra.

- Việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công tác phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng; công tác tổng hợp, đánh giá, dự báo và kiến nghị giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn tại kỳ họp, trong đó dự kiến dành 2 ngày để chất vấn 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành; dành nửa ngày cho Thủ tướng Chính phủ (hoặc một Phó Thủ tướng Chính phủ theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Minh Tú

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang