Bộ Tư pháp: Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

author 06:24 22/04/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022 - 2023.

Mục tiêu kế hoạch nhằm xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự (sau đây gọi là Hệ thống quản lý chất lượng) để giải quyết và xử lý các công việc theo quy trình một cách khoa học, phù hợp quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh đạo các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp Lãnh đạo Bộ điều hành, kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc của Bộ Tư pháp; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Về phạm vi áp dụng, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; quy trình xử lý công việc và các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Hệ thống thi hành án dân sự tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Ảnh minh họa.

Về nội dung triển khai, đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Tư pháp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của Bộ, Tổ giúp việc triển khai xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Ban Chỉ đạo ISO của các đơn vị thuộc Bộ; Tập huấn kiến thức, tăng cường truyền thông về xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Xây dựng, mở rộng, ban hành, tổ chức triển khai áp dụng và công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang