Bức tranh hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có nhiều điểm sáng

author 11:41 08/10/2014

(VietQ.vn) - Với những cố gắng, nỗ lực và sự hợp tác được tăng cường, hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam đã có những khởi sắc trong thời gian qua.

Sự kiện: Quy chuẩn Việt Nam

Theo ông Nguyễn Minh Bằng- Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), bức tranh hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam trong 2 năm 2013- 2014 là khả quan và có những điểm sáng tích cực cần được ghi nhận và phát huy, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu lực và hiệu quả.

Trong 2 năm 2013- 2014, các Bộ, ngành đã tổ chức xây dựng dự thảo các văn bản luật, văn bản pháp quy cấp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành và phổ biến, triển khai áp dụng các văn bản này sau khi được ban hành và hàng loạt các văn bản khác có nội dung quy định về/liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Để nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành đối với dự thảo TCVN và QCVN, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phổ biến và phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện. Trong 2 năm 2013- 2014, nhiều Bộ, ngành đã thành lập các Hội đồng thẩm tra dự thảo TCVN, dự thảo QCVN với sự tham gia của đại diện của Tổng cục TCĐLCL. Việc làm này đã góp phần bảo đảm tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự thảo TCVN, QCVN đề nghị thẩm định cũng như nâng cao chất lượng của các dự thảo văn bản này.

Nhiều khởi sắc trong hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã đáp ứng tốt mọi yêu cầu của xã hội. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Minh Bằng cho rằng, trong 2 năm qua Bộ KH&CN cũng đã xây dựng, ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân để phục vụ kịp thời cho việc triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân…

So với những năm trước đây, từ năm 2013 ngoài việc duy trì các công việc về hướng dẫn lập kế hoạch, tổng hợp đề xuất kế hoạch thành dự thảo chung trình Bộ KH&CN phê duyệt theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, việc triển khai lập kế hoạch xây dựng TCVN đã được thực hiện với những nét mới. Ngoài việc lập kế hoạch xây dựng TCVN hằng năm, việc lập kế hoạch xây dựng bổ sung TCVN theo yêu cầu quản lý và đề nghị cấp thiết, đột xuất của các Bộ, ngành và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được triển khai không giới hạn về kỳ kế hoạch, về thời gian. Năm 2013: Lập, trình phê duyệt 01 kỳ Kế hoạch xây dựng TCVN bổ sung; Năm 2014 (đến hết tháng 9/2014): Lập, trình phê duyệt 02 kỳ Kế hoạch xây dựng TCVN bổ sung đợt 1 và đợt 2 (Đợt 1: tháng 3/2014; Đợt 2: tháng 9/2014).

Việc thảo luận về đề xuất/dự kiến kế hoạch xây dựng TCVN hằng năm được thực hiện sớm theo yêu cầu của công tác lập kế hoạch của các Bộ, ngành. Cùng với đó, việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng TCVN được chú trọng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục TCĐLCL với các cơ quan đầu mối về TC,  QCKT và theo yêu cầu của các Bộ, ngành.

Các Bộ, ngành đã tổ chức việc xây dựng dự thảo TCVN với sự phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ KH&CN từ khi lập, phê duyệt dự án xây dựng TCVN cho đến khi chuyển hồ sơ dự thảo TCVN đề nghị Bộ KH&CN công bố. Theo yêu cầu/đề nghị của các Bộ, ngành, Tổng cục TCĐLCL đã cử cán bộ, chuyên gia tham gia vào các công việc cụ thể của quá trình xây dựng TCVN để đảm bảo quá trình này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cho đến nay, đã có 9 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, trong đó có 02 Bộ ban hành danh mục này trong năm 2012 là Bộ Công Thương (thay thế cho Danh mục đã ban hành năm 2010), Bộ Công an và phổ biến, triển khai đến các cơ quan, tổ chức trực thuộc. Các Danh mục này là căn cứ chính để các Bộ, ngành triển khai xây dựng các QCVN theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Số lượng các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành QCVN phục vụ cho mục đích quản lý chuyên ngành đã tăng lên trong những năm vừa qua.

Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn Nguyễn Minh Bằng cho biết thêm, việc xây dựng QCVN cũng được kiện toàn nhằm phát triển các hệ thống QCVN chuyên ngành theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đồng thời có mối liên kết chặt chẽ về quy định kỹ thuật với các văn bản quy phạm pháp luật khác, đó là: lồng ghép TCVN, QCVN vào các văn bản chính sách và quy phạm pháp luật. Ở nước ta, cho đến nay, các TCVN, QCVN sau khi được công bố/ban hành đã được các Bộ, ngành sử dụng (viện dẫn) rộng rãi trong các Thông tư, Nghị định do các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo.

Trong hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam còn triển khai nhiều công việc như trong hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia: Hàng loạt các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC) đã được kiện toàn thông qua việc thành lập mới, gia hạn hoạt động, thay đổi thành viên. Góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc tế; Thực hiện Chương trình quốc gia về năng suất và chất lượng (Chương trình 712): Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai thực hiện những Chương trình chuyên ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó đều có các dự án, nhiệm vụ về xây dựng TCVN cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và những đối tượng liên quan, xây dựng QCVN phục vụ cho yêu cầu quản lý (trọng tâm là những sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2).

"Điểm nổi bật trong hợp tác quốc tế là đã và đang tăng cường sự hợp tác, thực hiện đầy đủ các công việc, trách nhiệm được phân công trong khuôn khổ các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực mà Việt Nam tham gia thành viên cũng như triển khai thành công các dự án hỗ trợ của quốc tế, nước ngoài. Việc nghiên cứu, mở rộng sự tham gia vào các tổ chức kỹ thuật, hoạt động kỹ thuật (ban/tiểu ban kỹ thuật, dự án, hội nghị/hội thảo chuyên đề,…), tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cũng đã được chú trọng thực hiện", ông Bằng nói.

Với những nỗ lực và kết quả nêu trên, có thể tin tưởng rằng hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam sẽ còn có nhiều hơn nữa những điểm tích cực trong những năm tới để góp phần giúp cho nước ta tham gia có hiệu quả hơn, bình đẳng hơn vào sân chơi chung ở phạm vi toàn cầu.  

Duy Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang