Các ngành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

author 16:02 04/11/2020

(VietQ.vn) - Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 đang được các ngành hưởng ứng tích cực bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Sự kiện: HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020

Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung trong tháng cao điểm, bắt đầu từ 15/10 đến 15/11/2020. Trong tháng cao điểm, Bộ khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện, cụ thể một số hoạt động như sau: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị); truyền thông trên mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; triển khai các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp;

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn tại cơ quan, đơn vị; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị...

Với khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực thông tin, truyền thông nói riêng; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như: công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, phòng chống dịch bệnh, tác hại của rượu, bia...

Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu và học tập pháp luật. Đặc biệt, trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 của ngành Công an được tổ chức tập trung trong tháng cao điểm từ ngày 01/10/2020 đến 30/11/2020 với chủ đề "Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh".

Các khẩu hiệu tuyên truyền được ngành đưa ra như: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”; “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; nội dung chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của lực lượng Công an nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm như: pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý cư trú; quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; pháp luật về đất đai; vệ sinh, an toàn thực phẩm; trật tự an toàn xã hội; chủ quyền biên giới, lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ trẻ em...

Ban hành quy chuẩn quy định thiết bị đầu cuối phải tích hợp công nghệ 4G, 5G(VietQ.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến (dự kiến được ban hành trong tháng 12/2020 và có hiệu lực tháng 7/2021).

 Theo Báo Chính phủ 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang