SỰ KIỆN: HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020

“Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước”

“Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước”

(VietQ.vn) - Điểm nhấn quan trọng trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

(VietQ.vn) - Bộ GTVT vừa có Công văn số 6105/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.

Các ngành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Các ngành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

(VietQ.vn) - Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 đang được các ngành hưởng ứng tích cực bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

(VietQ.vn) - Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 để các Sở, ban, ngành thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

(VietQ.vn) - Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang