Canada: Quy định mới về kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc thức ăn chăn nuôi

author 06:37 12/08/2021

(VietQ.vn) - Với mục đích bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người, Canada đưa ra thông báo Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 2022 nhằm sửa đổi và thay thế các Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 1983.

Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Canada và nước ngoài đã phát triển đáng kể từ lần xem xét toàn diện cuối cùng đối với Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 1983, hoạt động trong môi trường bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thay đổi như: nhận thức về dinh dưỡng, sản xuất, phân phối thức ăn, toàn cầu hóa thương mại thức ăn chăn nuôi (thành phần không thể thiếu làm nền tảng cho sản xuất thực phẩm), nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và sự xuất hiện của các mầm bệnh và tác nhân gây bệnh mới (ví dụ, bệnh não xốp ở bò).

Các sửa đổi được đề xuất sẽ bãi bỏ và thay thế Quy định về thức ăn chăn nuôi năm 1983 và được yêu cầu thiết lập một khuôn khổ quy định về thức ăn chăn nuôi bao gồm phân tích mối nguy, kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường yêu cầu lưu giữ hồ sơ và cấp phép. Những thay đổi này sẽ phù hợp hơn với các khuôn khổ quy định quốc tế và các thông lệ tốt nhất. Điều này sẽ cho phép Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) và các doanh nghiệp được quản lý hiểu và quản lý tốt hơn rủi ro mà thức ăn chăn nuôi gây ra đối với sức khỏe động vật, sức khỏe con người và môi trường, đồng thời sẽ hỗ trợ các phương pháp chủ động để quản lý những rủi ro đó.

Các sửa đổi được đề xuất bao gồm: Kết hợp theo tham chiếu (IbR) của hầu hết tiêu chuẩn thành phần và an toàn. Các tài liệu IbR sẽ được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với các tiêu chuẩn thành phần và an toàn.

Các tài liệu IbR này bao gồm danh sách các loại thức ăn thành phần đơn lẻ, nguyên liệu làm thuốc và sản phẩm không phải thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; bảo đảm chất dinh dưỡng và điều kiện cho phép trên nhãn thức ăn chăn nuôi, giá trị dinh dưỡng tối đa trong thức ăn, hạt cỏ dại tối đa trong thức ăn; mức độ ô nhiễm tối đa trong thức ăn; danh mục công bố được phép ghi trên nhãn thức ăn chăn nuôi; và danh sách các chất có hại theo quy định.

Mở rộng quy mô các vật nuôi; Tiêu chuẩn chung và an toàn; Kế hoạch kiểm soát phòng ngừa; Yêu cầu ghi nhãn; Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và lưu trữ hồ sơ; Phê duyệt nguồn cấp dữ liệu một thành phần, đánh giá đăng ký sản phẩm và các quy trình; Yêu cầu cấp phép.

Các sửa đổi đối với Quy định về thức ăn chăn nuôi được yêu cầu để thiết lập khuôn khổ dựa trên kết quả và rủi ro nhiều hơn (bao gồm xác định mối nguy, kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường yêu cầu lưu trữ hồ sơ, cấp phép kinh doanh) sẽ cho phép CFIA và các doanh nghiệp được quản lý hiểu và quản lý rủi ro mà thức ăn chăn nuôi gây ra đối với sức khỏe cộng đồng, động thực vật và môi trường phù hợp với khuôn khổ quốc tế và các thông lệ tốt nhất.

Quy định dự kiến thông qua vào đầu năm 2022.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang