Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình 1322 giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

author 10:46 04/05/2022

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022, thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Bộ KH&CN, thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình 1322). Căn cứ thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN.

Tiếp theo Công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023,

Bộ KH&CN thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322.

Cụ thể như sau:

 

 

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang