video hot

Doanh nghiệp Việt có "cân" được tiêu chuẩn chất lượng EU

14:06 16/02/2020

Vietq.vn - Doanh nghiệp Việt nam đã rất chủ động trước tới ngày Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu được áp dụng.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang